لوگو کتابخانه بابل

عباس میلانی

دو قرن تنهایی

دو قرن تنهایی   اعدامش را شاید بتوان اولین «اعدام تشریفاتی» یا «اعدام سرپایی» یک صدراعظم در تاریخ ایران دانست. پیش از آن‌که هلیکوپتر در

موسسه انتشارات امیرکبیر عبدالرحیم جعفری

یادبود موسسه انتشارات امیرکبیر

یادبود ۷۲ سالگی مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر | در کلاب‌هاوس کتابخانهٔ بابل برگزار می‌شود: با حضور داریوش آشوری، عباس میلانی، رضا فرخ‌فال، و محمدرضا جعفری

مرشد و مارگریتا

از شیطان و شیزوفرنی

از شیطان و شیزوفرنی   اگر شیزوفرنی مانند یک ویروس سرایت کند چه؟ «می‌دانم که هر دو از نوعی بیماری روانی رنج می‌بریم که احتمالاً