لوگو کتابخانه بابل

صدا ــ تصویر؛ ملاحظاتی زیباشناسانه درباره‌ی صدا در سینما

صدا ــ تصویر؛ ملاحظاتی زیباشناسانه درباره‌ی صدا در سینما

تاریخ صدا، تاریخ تصویر

تاریخ صدا، تاریخ تصویر   سینما یا تلویزیون یا سایر رسانه‌های جمعی تنها چشم را هدف نمی‌گیرند. آنها مخاطبانشان را در حالت ادراکی منحصربفرد از