لوگو کتابخانه بابل

صالح نجفی

فروید: اقتصاد لیبیدویی و الاهیات سیاسی

فروید: اقتصاد لیبیدویی و الاهیات سیاسی   کمتر آموزه‌ای در تاریخ بشر به اندازه‌ی «توحید» در شکل‌دادن به آنچه تمدن بشری می‌خوانیم نقش داشته‌ است.

اومبرتو اکو فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو، عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا

بنیاد کلی‌گرایی

اجتماع نقیضین

اجتماع نقیضین   «و من ای برادران چون به نزد شما آمدم، نیامدم با فضیلت کلام و حکمت بلکه شما را از اِعلامِ خدا آگاه