لوگو کتابخانه بابل

شوساکو اندو

سکوت

جایی که باران دشمن است

جایی که باران دشمن است   اندو در این رمان مسیحیت را به باتلاق ژاپن می‌کشاند. خبر رسیده که پدر فریرا، مبلغ عالی‌رتبه‌ی مسیحیت در