لوگو کتابخانه بابل

سینما

شیاد و اتوپیا

شیاد و اتوپیا

شیاد و اتوپیا   دیالکتیک خاموش تانگوی شیطان را می‌توان در پرتو قاعده‌ی تحکم‌آمیز ویتگنشتاین فهمید: «فکر نکن، ببین!» در این رمان در وهله‌ی اول،

هنر چهره‌ها، بلا تار

هنر چهره‌ها

هنر چهره‌ها   با سینما چه می‌توان کرد؟ ژاک رانسیر برای پاسخ به این پرسش خودش را در جایگاه یک آماتور [مخاطب عادی] قرار داده

دگرگونی در سینما

دگرگونی در سینما سینمای هنری را عموماً به نگرش مؤلف ربط می‌دهند؛ همان‌طور که از زمان ظهور سینمای مدرن غالباً آن را سینمای مؤلف نیز

با آخرین نفس‌هایم، لوییس بونوئل، ترجمهٔ علی امینی نجفی

با آخرین نفس‌هایش

با آخرین نفس‌هایش   هنگامی که بونوئل در هشتاد و سه سالگی درگذشت، در آگهی ترحیمش در نیویورک تایمز از او با صفاتی همچون «تابوشکن