لوگو کتابخانه بابل

سن آگوستین

آگوستین قدیس اعترافات خطابه و خداوند کتابخانه بابل

خطابه و خداوند

خطابه و خداوند دربارهٔ اعترافات آگوستین   چه می‌شود اگر یک تائب، به جای گوشه‌ای دنج و تاریک در یک کلیسای خلوت، میدانِ شهر را