لوگو کتابخانه بابل

سعیده رامز

از غل و زنجیرهای پالاینده

از غل و زنجیرهای پالاینده   تا به حال چند بار به آدمی عادی در رمان‌های بزرگ داستایفسکی برخورده‌اید؟ آدمی که قوانین مألوف اخلاق بشری