لوگو کتابخانه بابل

زهره اکسیری و پیمان غلامی

برگسونیسم

متافیزیک سیاسی

متافیزیک سیاسی   گذشته چگونه «می‌گذرد»؟ گذشته را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان چیزی بدان افزود، درست به همین دلیل که پیشاپیش گذشته است. اما وقتی