رولان بارت

اتاق روشن

اتاق روشن

پدر: او مُرد… دیگر اینجا نیست. در آسمان است.پسر: آری، اما من جسم او را نیز دوست داشتم…_ اُردت، کارل تئودور درایر فیلسوفی را تصور

مسافر نشانه‌ها

مسافر نشانه‌ها

اگر به نشانه‌شناسی علاقه دارید یا دوست دارید یک مسافرت جذاب به دنیای نشانه‌ها داشته باشید کتاب «امپراتوری نشانه‌ها»ی بارت می‌تواند برایتان بهترین گزینه باشد.بارت