لوگو کتابخانه بابل

رمان قصر

قصر فرانتس کافکا

قصر

قصر [از سری رمان‌های بزرگ آلمانی]   قصر یکی از معماگون‌ترین رمان‌های قرن بیستم است و تفسیرهای زیادی برانگیخته است. همهٔ این تفسیرها اما یک