لوگو کتابخانه بابل

رمان آلمانی

کوه جادو توماس مان

کوه جادو

کوه جادو [از سری رمان‌های بزرگ آلمانی]   خلاصه کردن اتفاقاتی که در رمان کوه جادو رخ می‌دهد آسان نیست: هانس کاستورپ پسرعمهٔ بیمارش را

طبل حلبی گونتر گراس

طبل حلبی

طبل حلبی [از سری رمان‌های بزرگ آلمانی] ‌ طبل حلبی گونتر گراس بخش نخست یک سه‌گانه است، دو بخش بعدیِ این سه‌گانه موش و گربه

مارش رادتسکی یوزف روت ترجمه محمد همتی نشر نو

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول

مارش رادتسکی، مکانیسم قدرت و افول   رمان مارش رادتسکی، نوشتهٔ یوزف روت، نویسندهٔ بزرگ اتریشی را می‌توان در کنار جن‌زدگان داستایفسکی از مهم‌ترین رمان‌های