لوگو کتابخانه بابل

رضا فرخ فال

عالیجناب کیشوت

تردید به‌جای ایمان

تردید به‌جای ایمان گراهام گرین قصه‌گویی است که از تجربۀ زیسته‌اش در سرزمین‌ها و فرهنگ‌های رنگارنگ استفاده می‌کند تا دنیایی را به تصویر بکشد شبیه