لوگو کتابخانه بابل

رؤیا پورآذر

شکسپیر و کارناوال پس از باختین

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت   در کارناوال چه نیرویی به حرکت درمی‌آید و آن نیرو چه قوه‌ی جاسنگین متضادی را دست‌کم یک‌چند پس می‌راند؟ کارناوال جشنوار‌هٔ بدن‌ها