لوگو کتابخانه بابل

دیوید ادموندز و جان آیدینو

ویتگنشتاین پوپر

عقاید

عقاید   بیست‌وپنجم اکتبر ۱۹۴۶، «انجمن علوم اخلاقی کیمبریج»، مجادله‌ای کوتاه میان دو فیلسوف وینی؛ میهمان: کارل پوپر، میزبان: لودویگ ویتگنشتاین. در اینکه مجادله‌ روی