لوگو کتابخانه بابل

دین

قیصر یهودی

قیصر یهودی پولس قدیس را می‌توان پیچیده‌ترین فیگور تاریخ الاهیات مسیحی دانست. او نزدیک‌ترین قدیس به و درعین‌حال دورترین آنان از، مسیح بود. هرگز فرزند

تجسد خدا و تأسیس امر سیاسی

تجسد خدا و تأسیس امر سیاسی کلمه، لوگوس، به هیأت جسم درآمد و در میان ما ساکن شد. از این پس لاجرم الاهیات ناظر به