لوگو کتابخانه بابل

دستفروشی کتاب

دستفروشان کتاب خیابان انقلاب

کدام دستفروشان کتاب خیابان انقلاب؟

کدام دستفروشان کتاب خیابان انقلاب؟ آیا دستفروشان کتاب خیابان انقلاب همان دستفروشان سال‌های قبل‌اند یا تبدیل به کارمندان چند دلال کتاب شده‌اند؟‌ این یادداشت درباهٔ وضعیت فعلی دستفروشان کتاب خیابان انقلاب است.