لوگو کتابخانه بابل

در

کابوس‌های یهودا

کابوس‌های یهودا

کابوس‌های یهودا   کسی نمی‌داند چرا آن «در» بسته است. چرا زنِ جدی و بدخلق، اما محبوب اهالی محل، درِ خانه‌اش را به روی مردم