درباره کتاب تفسیر خواب

رؤیای فروید

رؤیای فروید…

صد و پنجاه سال پیش، یک عصب‌شناس یهودی رؤیایی در سر داشت. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: «چیزی در بند بند وجودم