دانلود کتاب همنوایی شبانهٔ ارکستر چوب‌ها

همنوایی شبانهٔ ارکستر چوب‌ها

از ترس و تبعید

در ساختمانی که محلّ اقامت تبعیدی‌های ایرانی در پاریس است، شبی جوانی که بچه‌ی جوادیه است و راوی او را “پروفت” می‌نامد، چاقو را زیر