لوگو کتابخانه بابل

خرید کتاب

شکستن تقدس انتظار میان خمیازۀ نویسنده

شکستن تقدس

شکستن تقدس انتظار میان خمیازۀ نویسنده   استراگون: من بدبختم.ولادیمیر: واقعاً؟ از کی؟استراگون: یادم رفته.در نمایشنامۀ «در انتظار گودو» نوشتۀ ساموئل بکت، با یکی از

پرومته یا اُدیپ؟

پرومته یا اُدیپ؟

پرومته یا اُدیپ؟ جدال بر سر چیستی، تاریخ، خاستگاه و حتی میزان اهمیت مفهومی به نام مدرنیته، در تاریخ اندیشه‌ی غرب، قدمتی به اندازه‌ی خود

جهان چگونه مدرن شد

مدرنیته

مدرنیته   فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک به سر برده‌اید. جسم و جان‌تان با ظلمت عجین شده است. هیچ خاطره‌ای از روشنایی ندارید.