لوگو کتابخانه بابل

خد جمعی

شکاف‌های پنهان ژان فرانسوا لیوتار و خرد جمعی

شکاف‌های پنهان: ژان فرانسوا لیوتار

شکاف‌های پنهان: ژان فرانسوا لیوتار   نسبت‌ها برقرار می‌شوند و زندگی‌ها شکل می‌گیرند. زندگی هر موجود – و نه فقط موجوداتی که به «زنده» معروف‌اند،