لوگو کتابخانه بابل

حسین رأسی

ژن تاریخ خودمانی

ودای هندو از دانشگاه کلمبیا

ودای هندو از دانشگاه کلمبیا   ماجرا از اینجا شروع شد:‌ داروین داشت در آکسفورد سخنرانی می‌کرد که ناخدای کشتی‌اش رابرت فیتزروی کتاب مقدس را