لوگو کتابخانه بابل

جی. ام. کوتسی

استاد پترزبورگ؛ جی. ام. کوتسی؛ ترجمۀ محمدرضا ترک تتاری؛ نشر ماهی

تقلید خلاقانه

تقلید خلاقانه   داستایفسکی چگونه به شخصیتی مانند استاوروگین رسید؟ در زمان نوشتن «شیاطین» به چه چیزهایی می‌اندیشید؟ صحنه‌های وهم‌زده و تکان‌دهنده‌ی «شیاطین» از کجا