لوگو کتابخانه بابل

جیمز جویس همراه با بخش ۱۷ اولیس

جیمز جویس

در زمان خواهد آمد

در زمان خواهد آمد   [«بلوم پیش از رسیدنشان به مقصد درباره‌ی توالی نامرتب تاریخ‌های ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۸، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۹۰۴ چه فکری می‌کرد؟»