لوگو کتابخانه بابل

جهان مکتوب

جهان کتاب‌ها

جهان کتاب‌ها

 جهان کتاب‌ها   در نظر یک عاشق ادبیات، یکی از جدی‌ترین مسائل ادبی، نحوه‌ی تأثیر متن‌ها بر جهان است. کتاب‌ها چگونه بر جهان اثر می‌گذارند؟