لوگو کتابخانه بابل

جنگ و صلح

جنگ و صلح

جنگ و صلح

جنگ و صلح   درباره‌ی «جنگ و صلح» چه می‌توان گفت؟ هیچ! شاید به نظرتان این «هیچ» خیلی کلیشه‌ای و راهی برای فرار نویسنده از