لوگو کتابخانه بابل

جمشید نوایی

داخائو

هم‌پای فراموشی

هم‌پای فراموشی   کلود لانزمن، کارگردان «شوآ» مشهورترین فیلم مستند درباره‌ی هولوکاست، زمانی گفته بود که شخصاً حاضر است تمام اسناد استفاده‌ی نازی‌ها از کوره‌های