لوگو کتابخانه بابل

جاودانگی

درباره مرگ میلان کوندرا و سال‌های آخر زندگی‌اش

کوندرا: از خنده تا فراموشی

کوندرا: از خنده تا فراموشی   میلان کوندرا اصرار داشت که در قسمت زندگینامهٔ کتاب‌هایش فقط دو جمله بیاید: «در چکسلواکی زاده شد. سال ۱۹۷۵

جاودانگی

جاودانگی

جاودانگی   – نام رمانت چیست؟ – سبکی تحمل‌ناپذیر هستی. – فکر می‌کنم قبلا کسی آن را نوشته است. – خودم نوشتم! اما آن موقع