لوگو کتابخانه بابل

ترجمۀ محمدرضا پارسایار

بینوایان

چه وقت باید یک رمان را دوباره خواند؟

چه وقت باید یک رمان را دوباره خواند؟   هوگو در نامه‌ای به ناشر ایتالیایی «بینوایان» می‌نویسد: «هر جا که مردها دچار یأس و فراموشی