لوگو کتابخانه بابل

ترجمه‌ی محمدجواد مظفریان

صدا ــ تصویر؛ ملاحظاتی زیباشناسانه درباره‌ی صدا در سینما

تاریخ صدا، تاریخ تصویر

تاریخ صدا، تاریخ تصویر   سینما یا تلویزیون یا سایر رسانه‌های جمعی تنها چشم را هدف نمی‌گیرند. آنها مخاطبانشان را در حالت ادراکی منحصربفرد از