ترجمهٔ یاسر همتی

آپاراتوس چیست؟

سیاست، سلطه و تلفن همراه

چه دلیلی دارد که اجازه دهیم کسانی بر ما حکمرانی کنند؟ به این پرسش پاسخ‌های مختلفی می‌توان داد. مثلاً به این دلیل که این کسان