لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ نیک گرگین

تورات پست مدرن

تورات پست‌مدرن

تورات پست‌مدرن   کتاب را باز می‌کنید و به اولین صفحه‌اش برمی‌خورید: ۶ میلیون سال پیش ــ آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه.۲/۵ میلون سال