لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ محسن ثلاثی

توتالیتاریسم

نجات یوزف کا

نجات یوزف کا   بر اساس باورهای قدیمی ساحل‌نشینان جنوب ایران، پری‌ها، دیوها و ارواح خیر و شر، همه باد یا خیال یا هوا هستند.