لوگو کتابخانه بابل

ترجمهٔ علی کهربائی

روایت پرواز

روایت پرواز

 روایت پرواز   آدم‌هایی هستند که موقعیت خاص شغلی‌شان سودای نوشتن را در سرشان می‌اندازد چون دلشان می‌خواهد لحظات خاصی که تجربه کرده‌اند، با دیگران