لوگو کتابخانه بابل

تحلیل

گفتگوی آدمکش و فیلسوف، بنیادهای مابعدالطبیعه‌ی اخلاق

گفتگوی آدمکش و فیلسوف

گفتگوی آدمکش و فیلسوف   آنچه راسکولنیکف را بدل به جذاب‌ترین قاتل تاریخ می‌کند یک پرسش فلسفی مشخص است: «چرا نباید انسان دیگری را بکشم؟».