لوگو کتابخانه بابل

تحلیل کتاب

عکس مقاله گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم

گذر از مسیحیت، بازگشت به پاگانیسم   نگاهی به کتاب جهان چگونه مدرن شد؟ نوشتهٔ استیون گرین بلَت‌ فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک

ساعت‌ساز نابینا

یک قهرمان تازه

یک قهرمان تازه   ویلیام پالی می‌گفت که اگر یک ساعت را در نظر بگیرید و به پیچیدگی و هماهنگی اجزایش آگاه باشید – به

صلیب آبی

مورد شگفت آقای چسترتون

داستان کارآگاهی و معمّای عدل الاهی: مورد شگفت آقای چسترتون «شما خرد را به باد انتقاد گرفتید و بی‌مقدار قلمداد کردید. این نظر با اصول

مرگ، آن یگانه، هنر تئاتر، پاره‌نوشته

پاره‌نوشته

پاره‌نوشته   قطعه‌نویسی انعکاس شکل حقیقی اندیشه است. اندیشه شاید هرگز یک خط پیوسته نیست بلکه دقیقاً همان جایی است که خط گسسته می‌شود. از

پرومته یا اُدیپ؟

پرومته یا اُدیپ؟

پرومته یا اُدیپ؟ جدال بر سر چیستی، تاریخ، خاستگاه و حتی میزان اهمیت مفهومی به نام مدرنیته، در تاریخ اندیشه‌ی غرب، قدمتی به اندازه‌ی خود

جهان چگونه مدرن شد

مدرنیته

مدرنیته   فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک به سر برده‌اید. جسم و جان‌تان با ظلمت عجین شده است. هیچ خاطره‌ای از روشنایی ندارید.