لوگو کتابخانه بابل

تحلیل کتاب

همبودگی آینده

همبودگی آینده

همبودگی آینده   یک کاغذ مستطیل طوری تا خورده که دو مربع دقیقاً هم‌اندازه و متقارن در دو طرف خط تا درست شده‌اند. بالای یکی

بهیموت

پیامبر مسلح

پیامبر مسلح   چگونه می‌توان از چاه‌ویل جنگ، و آن هم هولناک‌ترین و خانمان‌براندازترینِ جنگ‌ها، یعنی جنگ داخلی، بصیرت‌های درخشان فلسفی استخراج کرد؟ مگر نه

زمان زوال، بودنبروک‌ها: زوال یک خاندان

زمان زوال

زمان زوال   یک خانواده‌ی تاجر ورشکسته و به آخر خط رسیده، مجبور می‌شود خانه‌اش را، «زیباترین خانه‌ی شهر» را بفروشد و یک خانواده‌ی تاجر

هنر چهره‌ها، بلا تار

هنر چهره‌ها

هنر چهره‌ها   با سینما چه می‌توان کرد؟ ژاک رانسیر برای پاسخ به این پرسش خودش را در جایگاه یک آماتور [مخاطب عادی] قرار داده

متافیزیک چیست

نیرنگ هستی و اضطراب عدم

نیرنگ هستی و اضطراب عدم   علوم مختلف هرکدام پرسش «چیست؟» را در مورد بخشی از موجودات به کار می‌برند و سعی در تبیین چیستی

برادران کارامازوف

اگر دانه نمیرد…

اگر دانه نمیرد…   آیا خدا وجود دارد؟ این پرسش مانند یک تبر بر ذهن داستایفسکی فرود می‌آید و آن‌را پاره‌پاره می‌کند. هر پاره روی

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن   احتمالاً سیاست جزو معدود پدیده‌هایی در جهان است که یکسره برساخته‌ای بشری به نظر می‌رسد. شکاف بین سیاست

رفتن به مزار

رفتن به مزار   جمعه سر شب بود که مردم از خانه‌هایشان بیرون زدند و شهر را زیر چکمهٔ سربازان روس مسلح دیدند. آن روز

فیلسوف دیوانه،‌متافیزیک

فیلسوف دیوانه

فیلسوف دیوانه   اگر از شما بخواهند ساختار «کل هستی» را در قالب نموداری ترسیم کنید هیچ بعید نیست بگویید از آنجا که دیوانه نیستید

مرلوپونتی: گوشت جهان، مرلوپونتی، ستایشگر فلسفه

مرلوپونتی: گوشت جهان

مرلوپونتی: گوشت جهان   ما چگونه جهان را ادراک می‌کنیم؟ شاید بشود گفت آن تصور بنیادینی که وجه تمایز پدیدارشناسی از تمام سنت‌های فلسفی دیگری