تحلیل کتاب تحلیل دموکراسی در امریکا

تحلیل دموکراسی در امریکا

طبیب دموکراسی

در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، لااقل در سطح رتوریک، مردم جایگاه والایی دارند و به‌همین سبب، دموکراسی اسم‌رمز ورود به پانتئون سیاست