لوگو کتابخانه بابل

بینش‌های علم سیاست

در کشاکش متن و تاریخ

در کشاکش متن و تاریخ

در کشاکش متن و تاریخ   متن مهم‌تر است یا زمینه‌های شکل‌گیری آن؟ آیا می‌توان افلاطون را به فرهنگ یونان باستان فروکاست یا فی‌المثل ماکیاولی