لوگو کتابخانه بابل

بوف کور

تحلیل بوف کور صادق هدایت

آینه‌های دق: دربارهٔ بوف کور هدایت

آینه‌های دق: دربارهٔ بوف کور هدایت برای الناز خدادادی روشنایی زیادتر می‌شد، چشم‌هایم را که باز کردم یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب

بوف کور

دستورالعمل روایت داستان

دستورالعمل روایت داستان   دستورالعمل روایت داستان زندگی‌تان برای سایه‌تان: ۱- سایه‌تان را پیدا کنید. احتمالاً یا روی دیوار است یا روی زمین زیر پای‌تان.۲-