لوگو کتابخانه بابل

بورخس

کتاب بورخس علی شاهی کتابخانه بابل

کتاب بورخس

کتاب بورخس   این متن ترجمه‌ی بخش کوچکی است از رساله‌ی «کتاب الکتابت» اثر ابن حقّان بخاری فیلسوف اندلسی قرن پنجم. از آن‌جا که کتاب

فضای هزارتو خورخه لوییس بورخس کتابخانه بابل علی شاهی

فضای هزارتو

فضای هزارتو نگاهی به مفهوم فضا در داستان‌های بورخس   داستان «جاودانه»ی بورخس، داستانی است درباره‌ی یک سردار رومی، که برای یافتن رودخانه‌ی «جاودانگان» و

چشم‌ها و آیینه‌ها کمال‌الدین بهزاد

چشم‌ها و آینه‌ها

چشم‌ها و آینه‌ها   «زندان گود است. سنگی است. شکل آن، شکل نیم‌کره‌ای تقریباً کامل است؛ کف زندان که آن هم از سنگ است، نیم‌کره

اشباح بورخس علی شاهی کتابخانه بابل

اشباح بورخس

اشباح بورخس   دربارهٔ «نقد خیالی» در آثار بورخس   ۱.  داستان «هرون»ها: راوی داستان «تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس» اثر بورخس، به جلد یازدهم دایره‌المعارفی