لوگو کتابخانه بابل

بنگاه نشر پارسه

استبداد شایستگی | مایکل سندل | ترجمهٔ صبا نوروزی | بنگاه نشر پارسه

کالبدشکافی موفقیت

کالبدشکافی موفقیت   استبداد شایستگی کتابی «به‌موقع» است. اجازه بدهید منظورم را توضیح دهم: در زمانه‌ای که آشفتگی و پریشانی وسعت دید انسان را محدود