لوگو کتابخانه بابل

برج بابل

اومبرتو اکو فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو، عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا

نوشتار پاره‌پاره

نوشتار پاره‌پاره   پارهٔ نخست پاره‌نویسی[۱] صورتی از نوشتار کوتاه است که در چند دهه‌ی اخیر با اقبال ویژه‌ای مواجه شده. نویسندگان، نظریه‌پردازان و دانشگاهیان در

پادسکت برج بابل قسمت سوم

در من به زندگی ادامه دهید

ایپزود شمارهٔ ۴ | سری لحظه | رادیو برج بابل گوینده: آزاد عندلیبی | نویسنده: علی شاهی | صداگذاری: تحریریهٔ برج بابل | رادیو برج بابل

برج بابل قسمت سوم از سری لحظه

ایمان از دست رفته

ایپزود شمارهٔ ۳ | سری لحظه | رادیو برج بابل گوینده: آزاد عندلیبی | نویسنده: علی شاهی | صداگذاری: تحریریهٔ برج بابل | رادیو برج بابل

دن کیشوت برج بابل

کیشوت و پانزا روی پرده

ایپزود شمارهٔ ۲ | سری لحظه | رادیو برج بابل گوینده: آزاد عندلیبی | نویسنده: علی شاهی | صداگذاری: تحریریهٔ برج بابل | رادیو برج بابل

انقلاب مشروطه پادکست برج بابل قسمت اول

ایرانی شدن مشروطه

چند دقیقه در معرفی یکی از کتاب‌های مهم دربارهٔ انقلاب مشروطهٔ ایران اپیزود ۱ | سری لحظه | ایرانی شدن مشروطهگوینده: آزاد عندلیبی | صداگذار: حامد