لوگو کتابخانه بابل

برای زندگی

کتاب برای زندگی علی شاهی

برای زندگی

کتاب برای زندگی نوشتهٔ علی شاهی را اینجا دریافت کنید.   نویسنده در مقدمهٔ کتاب نوشته است: در هنگامهٔ یک اعتراض که با طولانی شدنش کم‌کم