لوگو کتابخانه بابل

باقر پرهام

تاریخ طبیعیِ حق

تاریخ طبیعیِ حق

تاریخ طبیعیِ حق   «حق گرفتنی است، نه دادنی.» این ضرب‌المثل را از کودکی دائماً به ما گوشزد کرده‌اند و احتمالاً زیست روزمره‌ی ما نیز