لوگو کتابخانه بابل

بار هستی

درباره مرگ میلان کوندرا و سال‌های آخر زندگی‌اش

کوندرا: از خنده تا فراموشی

کوندرا: از خنده تا فراموشی   میلان کوندرا اصرار داشت که در قسمت زندگینامهٔ کتاب‌هایش فقط دو جمله بیاید: «در چکسلواکی زاده شد. سال ۱۹۷۵

کتاب کتاب‌ها،‌بار هستی

کتاب کتاب‌ها

کتاب کتاب‌ها   کوندرا در زندگی‌اش کارهای زیادی کرده است. یک رساله‌ی فلسفی نوشته در ضدیت با ایده‌ی «بازگشت جاودان» نیچه. او می‌گوید اگر قرار