لوگو کتابخانه بابل

باربارا تاکمن

تاریخ بی‌خردی

چارهٔ دیگری نداشت؟

چارهٔ دیگری نداشت؟   «چارهٔ دیگری نداشت». این جملهٔ آرتور شلزینگر را دربارهٔ جان‌ اف. کندی شاید بتوان «جملهٔ خلاص» حکمرانان چپه‌شدهٔ تاریخ دانست. جمله‌ای