لوگو کتابخانه بابل

ایلیاد

حماسه ها و زمین ها

حماسه‌ها و زمین‌ها

حماسه‌ها و زمین‌ها نگاهی به رابطهٔ حماسه و ارزش‌های جمعی ‌ حماسه‌ها بیش از آن‌که با شمشیرها و خون‌ها، با جنگ‌ها و لشکرها، در رابطه