لوگو کتابخانه بابل

اندیشه

اومبرتو اکو فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی

  اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو، عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا علائم