لوگو کتابخانه بابل

انتشارات ققنوس

نگاه خیره‌ی مغاک سیاست

نگاه خیره‌ی مغاک سیاست   به اخبار سیاسی روزمره دقت کنید. رهبران سیاسی با هم دیدار و گفتگو می‌کنند، می‌خندند، دست می‌دهند و الخ. اما

الفبای فلسفه

الفبای فلسفه

الفبای فلسفه   ــ آیا کتاب‌هایی که نامی تا این حد فریبنده دارند، دیدگاهی ساده‌شده و سطحی از فلسفه ارائه می‌دهند؟ بله. به احتمال خیلی